Waar staan we voor?

 

Stichting Nieuwe Warande wil de duurzame toekomst veiligstellen van het gebied tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout, hier aangeduid als De Nieuwe Warande.

 

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

 

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

 

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we  met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we stimuleren de uitbreiding van wandelpaden.

 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com 

Wandeling Nieuwe Warande en Zwaluwenbunders op 1 oktober

Voor iedereen die kennis wil maken met de geschiedenis, het landschap en de natuur van het gebied de Nieuwe Warande, Hazennest en Zwaluwenbunders, organiseren we een wandeling op zondagochtend 1 oktober 10-12 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrekpunt: Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 44, 5071RM, Udenhout.

Twee ervaren gidsen staan dan klaar om u rond te leiden door het gebied.  De kosten bedragen € 2,50 pp., die ten goede komen aan de stichting Nieuwe Warande. Te voldoen bij vertrek. Om een idee te krijgen van het aantal belangstellenden vragen we u om u aan te melden bij lajwinkelmolen@hotmail.com. 

Nieuws

Jaarverslag 2022

Benieuwd wat wij afgelopen jaar hebben gedaan? Lees ons jaarverslag!