Waar staan we voor?

 

Stichting Nieuwe Warande wil de duurzame toekomst veiligstellen van het gebied tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout, hier aangeduid als De Nieuwe Warande.

 

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

 

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

 

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we binnenkort met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we zijn een plan aan het maken voor meer wandelpaden.

 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons

e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com 

Nieuws

Voorproefje Pauwelspad 

Op zondag 15 mei 2022 kun je tijdens de Pauwelsdag meedoen aan een voorproefje van het Pauwelspad dat wij samen met anderen hebben ontwikkeld. Om 13.30 uur wandelen we vanaf De Pauwelshoeve een stukje van het toekomstige Pauwelspad naar Het Witte Kasteel in Loon op Zand. De wandeling duurt een half uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kun je deelnemen aan een rondleiding door het kasteel dat eind 14e eeuw werd gebouwd door Heer Pauwels van Haastrecht, de naamgever van landschapspark Pauwels. Daarna kun je mee teugwandelen naar de Pauwelshoeve of gebruik maken van de huifkar die die dag een ronde rijdt langs allerlei belevenissen in het landschapspark.

 

Tijdens de Pauwelsdag is er bij de Pauwelshoeve een informatiemarkt over de ontwikkelingen in het landschapspark en zijn er in de omgeving allerlei leuke dingen te beleven. Centrale locatie is de Pauwelshoeve, Moleneind 29 in Loon op Zand. Voor meer informatie over de dag, klik hier.

 

Vogels leren in het Noorderbos

Op zondag 20 maart 2022 is er in het Noorderbos in Tilburg een wandeling, gericht op het zien en leren kennen van vogels. De wandeling vindt plaats onder leiding van vogelkenner Ad Kolen, i.s.m. Vogelbescherming. Nederland. Tijd: 8-10 uur 's ochtends. Kosten €2,50 p.p.  Maximaal 12 deel-nemers. Start: ingang Noorderbos aan de Stokhasseltlaan in Tilburg. Voor meer informatie en aanmelden, zie de site Vogelsenzo