Waar staan we voor?

 

Stichting Nieuwe Warande wil de duurzame toekomst veiligstellen van het gebied tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout, hier aangeduid als De Nieuwe Warande.

 

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

 

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

 

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we binnenkort met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we zijn een plan aan het maken voor meer wandelpaden.

 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons

e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com 

Nieuws

Vogelexcursie Noorderbos

Op de zondagen 12 en 26 december 2021 zijn er om 9 uur in het Noorderbos vogelexcursies onder leiding van vogelkenner Ad Kolen, i.s.m. Vogelbescherming Nederland.  Maximaal 15 deelnemers. Start: ingang Noorderbos aan de Stokhasseltlaan in Tilburg. Voor meer informatie en aanmelden, klik op de betreffende datum:

12 december

26 december

 

 

 

 

 

Voor het weblog Vogelsenzo van Ad Kolen, klik hier

Petitie voor veilig fietspad

De gemeente wil het Gilde verplaatsen naar het Riddershofpad, het fietspad dat Udenhout en Berkel-Enschot verbindt met Tilburg. Daardoor komen er extra auto's op dit pad. Dat is gevaarlijk voor de fietsers en wandelaars die dit pad intensief gebruiken.

Wij steunen daarom de petitie die door enkele bewoners is gestart.

Tekent u ook?

Klik hier om naar de petitie te gaan.