Waar staan we voor?

 

Stichting Nieuwe Warande wil de duurzame toekomst veiligstellen van het gebied tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout, hier aangeduid als De Nieuwe Warande.

 

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

 

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

 

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we binnenkort met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we zijn een plan aan het maken voor meer wandelpaden.

 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons

e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com 

Nieuws

Doe je 6 nov. met ons mee met de nationale natuurwerkdag? 

Op zaterdag 6 november 2021 doen we mee aan de nationale natuurwerkdag. We gaan dan samen aan de slag om een stukje van De Nieuwe Warande nog mooier te maken. We werken aan het onderhoud van een poel bij de Rugdijk/Zwaluwsestraat. Die is onderdeel van de ecologische verbindingszone en daardoor belangrijk voor b.v. salamanders en boomkikkers om in het gebied te kunnen leven.

De poel dreigt dicht te groeien en daarom gaan we struiken en boompjes weghalen.

 

Belangstelling? Meld je hier aan

Heb je vragen? Mail ons of bel ons:

06-549 18 256

Petitie voor veilig fietspad

De gemeente wil het Gilde verplaatsen naar het Riddershofpad, het fietspad dat Udenhout en Berkel-Enschot verbindt met Tilburg. Daardoor komen er extra auto's op dit pad. Dat is gevaarlijk voor de fietsers en wandelaars die dit pad intensief gebruiken.

Wij steunen daarom de petitie die door enkele bewoners is gestart.

Tekent u ook?

Klik hier om naar de petitie te gaan.