Waar staan we voor?

 

Stichting Nieuwe Warande wil de duurzame toekomst veiligstellen van het gebied tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout, hier aangeduid als De Nieuwe Warande.

 

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

 

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

 

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we binnenkort met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we zijn een plan aan het maken voor meer wandelpaden.

 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons

e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com 

Nieuws

Landelijke Opschoondag

GEANNULEERD

Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de Landelijke Opschoondag. Dan steken tienduizenden Nederlanders hun handen uit de mouwen voor een schone leefomgeving. Wij haken bij dit initiatief aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Steek dus de handen uit de mouwen om het gebied van de Nieuwe Warande, tussen Berkel-Enschot, de Waalwijkse weg, de Burgemeester Bechtweg en het Noorderbos te bevrijden van het hinderlijk aanwezige zwerfafval.

 

We verzamelen bij Brasserie Valentijn, Molenhoefstraat 44, Udenhout vanaf 12.00 uur. De actie loopt tot 16.00 uur. U kunt de hele middag aan de actie deelnemen maar het is ook prima als u een uurtje met ons aan de slag gaat. Neem gerust uw kinderen mee. Ook voor hen zijn er opruimmaterialen en speciale hesjes aanwezig

 

Om een idee te hebben van de opkomst vragen wij u om u aan te melden bij het e-mailadres van de stichting: stichtingnieuwewarande@gmail.com

Wilt u dan ook doorgeven vanaf welk tijd tijdstip u aan de actie wilt deelnemen.

 

Wij zorgen voor koffie en thee.

 

gallery/landelijke opschoonactie