Waar staan we voor?

 

Stichting Nieuwe Warande wil de duurzame toekomst veiligstellen van het gebied tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout, hier aangeduid als De Nieuwe Warande.

 

We werken op alle mogelijke terreinen aan onze duurzaamheidsidealen: ecologie en natuur- en landschapsontwikkeling, wandelpaden, cultuurhistorische projecten, ontwikkeling van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van geïnteresseerden.

 

Het gebied krijgt de komende jaren te maken met een aantal nieuwe ontwikkelingen: een woonwijk, de ontwikkeling van natuur en recreatie, in combinatie met een duurzamere agrarische bestemming, mogelijk een  nieuw bedrijventerrein of een gebied waar energie wordt opgewekt. Het karakter van het gebied zal in de toekomst veranderen. Als onderdeel van Landschapspark Pauwels zullen deze ontwikkelingen de komende jaren in dit gebied hun beslag  krijgen.

 

Op het gebied van cultuurhistorie is het gebied in kaart gebracht en zijn er bijzonder leuke details uitgekomen van bewoning in vroegere tijden. Ook is er een Natuurontwikkel -en beheerplan geschreven waaover we  met diverse belanghebbenden om tafel gaan. En we stimuleren de uitbreiding van wandelpaden.

 

Heeft u interesse om ons te ondersteunen of wilt u wat melden, dan kunt u contact opnemen via ons e-mailadres: StichtingNieuweWarande@gmail.com 

Nieuws

 

Zwerfvuilactie 23 maart:

Doe je mee?

 

We gaan op 23 maart weer aan de slag om zwerfvuil op te ruimen in ons werkgebied De Nieuwe Warande en Zwaluwenbunders.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook komt de fietsroute Riddershofpad aan de beurt. Deze wordt veel gebruikt voor school-woon/werkverkeer. Een mooi stukje natuur bij jou in de buurt en een leuke activiteit voor de kinderen. Heb je werkhandschoenen? Breng die dan mee. Wij zorgen voor afvalzakken, grijpers en wat te drinken. We starten om 13 uur bij Brasserie Valentijn aan de Molenhoefstraat 44  Udenhout. En we maken schoon tot ongeveer 16 uur. Doe je mee?  Hier kun je je aanmelden. We hopen je te ontmoeten op 23 maart!