Wie :

 

  • Allen die tegen de komst van grote distributiecentra langs een woongebied en waardevol landschap zijn.
     

Constateren : 

 

  • Er komen grote distributiecentra pal langs een woongebied en waardevol landschap.
  • Dit zal overlast geven van geluid, verkeer, licht, stikstof voor de bewoners, flora en fauna, een aantasting van het leefgebied van reeën, dassen en vogels, verlies historisch landschap, verstoring belangrijke waterlopen.
  • De opmars van grote logistieke blokkendozen moet gestopt worden en de gemeente moet belangen van bewoners en natuur boven winstbejag van ontwikkelaars stellen!

Verzoeken : 

 

  • De gemeente Tilburg, als eigenaar van de gronden, dat er een nieuw plan komt met veel minder bebouwing, met veel meer respect voor bewoners, natuur en landschap.
  • De openheid van het landschap ' Zwaluwenbunders' te koesteren en niet achteloos op te offeren aan economische groei door de bouw van deze grote logistieke blokkendozen!

De gemeente Tilburg heeft het plan om een bedrijventerrein aan te leggen in de Zwaluwenbunders.

Daarom hebben bewoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout onderstaande petitie opgesteld.

Ook zijn er door veel mensen zienswijzen ingediend bij het plan.

 

De gemeente Tilburg heeft zijn besluit over het plan vooralsnog uitgesteld tot eind 2019.

De petitie is door 741 mensen ondertekend. We hebben deze in augustus aangeboden aan
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg en een afschrift gestuurd

aan de Gemeenteraad. We hebben nog geen reactie ontvangen.

Zwaluwenbunders